Zaproś Chopina do siebie - Lubrza

W dniu 2021-08-13 zainaugurowaliśmy projekt „Zaproś Chopina do siebie” w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Lubrzy. Na widowni pojawili się oficjalni goście z Wójtem Lubrzy – Panem Ryszardem Skonieczkiem na czele. Koncert bardzo się podobał Lubrzańskiej publiczności co potwierdziły gromkie brawa na stojąco i otrzymane kwiaty w podziękowaniu za muzyczny wieczór. Poniżej przedstawiamy relację foto z tego wydarzenia.

Projekt został współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.