Zaproś Chopina do siebie - Grabice

W dniu 2023-05-19 zainaugurowaliśmy projekt „Zaproś Chopina do siebie” w świetlicy wiejskiej w Grabicach. Na widowni pojawili się oficjalni goście z dyrektorem Departamentu Infrastruktury Społecznej Panem Mirosławem Glazem i Dyrektorem Miejskiego ośrodka Sportu w Gubinie Panem Jackiem Czerepko. Poniżej przedstawiamy relację foto z tego wydarzenia.

Projekt został współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.